Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Rada plenarna

W środę, 28 czerwca o g. 10:00 rozpocznie się plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej. To cykliczne spotkanie podsumowujące 10 miesięcy działalności szkoły - pracę w kończącym się roku szkolnym.

Godzinę wcześniej (o 9:00) zebranie zespołu wychowawczego, na który zapraszamy nie tylko członków zespołu, ale też nauczycieli i wychowawców.

f m