Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Olimpiada polonistyczna - nowa edycja

Komitet okręgowy nowej edycji XLVIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w roku szkolnym 2017/2018 z początkiem wakacji przesłał szkołom tematy prac dla uczniów. Mimo przerwy od nauki zainteresowani mogą już kontaktować się ze swoimi nauczycielami przedmiotu i zasięgnąć bliższych informacji na ten temat. Do czego zresztą zachęcamy...

f m