Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Wyobraź sobie języki obce

Wszystkich kreatywnych i utalentowanych plastycznie uczniów zachęcamy do udziału w konkursie tematycznym dotyczącym krajów, w których używa się języków, jakich możecie uczyć się w naszej szkole (angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, niemiecki i rosyjski).

Wykonane dowolną techniką prace plastyczne należy przekazać p. Kindze Starczynowskiej w nieprzekraczalnym terminie do czwartku, 12 października (do pracy powinna być dołączona informacja, co przedstawia i z jakim językiem obcym jest związana). Konkurs plastyczny jest jednym z elementów tegorocznych obchodów Dnia Języków Obcych w naszej szkole; jego uczestnicy otrzymają oceny za aktywność, a zwycięzcy dodatkowo drobne nagrody rzeczowe.

f m