Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

42. Olimpiada Języka Angielskiego

Osoby zainteresowane udziałem w kolejnej edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Angielskiego prosimy o zgłaszanie się do nauczycielek anglistek. Termin nieprzekraczalny: do 18 października. Zespół Nauczycielek Języka Angielskiego III LO

f m