Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

J. polski - praca z arkuszem

Jak co poniedziałek polecam dodatkowe zajęcia przygotowujące do matury z języka polskiego (poziom rozszerzony). To formuła warsztatu ze standardem maturalnym.

4 grudnia od 13:40 w sali 70. - Można dołączyć, zapraszamWitold Torbiarczyk

f m