Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Pokaż się na IV Copernicus ART

Posiadasz w swoich annałach dzieła i dziełka plastyczne, obrazy i obrazki - malarskie lub rysunkowe? Pokaż je nam i zaprezentuj na IV Copernicus Art - wystawie prac młodzieży uzdolnionej plastycznie. Prace - podpisane imieniem, nazwiskiem i klasą - należy dostarczyć do biblioteki. Monika Michalska

f m