Copyright © 2019 Home - dGg3bmRlcmlubw

Natalia w finale Bibliologicznej

Natalia Gadomska (2 D2) jedzie na finał V Olimpiady Bibliologicznej i Informatologicznej, 23 kwietnia (Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich). - Gratulujemy, Magdalena Pietrzak.

f m