Copyright © 2019 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zostań MaGIKiem

Zapraszamy do udziału w konkursie MaGIK. III Ogólnopolski Konkurs dla uczniów Matematyka & GeoGebra. Zadaniem w konkursie jest przygotowanie przez uczniów apletu w programie GeoGebra. Inicjatywa pozwoli uczniom pogłębić swoją wiedzę z matematyki i przedmiotów przyrodniczych oraz zaprezentować swoje zainteresowania i umiejętności. Zgłaszanie prac do 16 kwietnia 2018.

Więcej informacji na stronie www.konkursmagik.pl

- Osoby zainteresowane proszę o informacje w pierwszym tygodniu po feriach. Katarzyna Poziemska

f m