Copyright © 2019 Home - dGg3bmRlcmlubw

Wśród młodych Wielkopolan

26 kwietnia Aleksandra Kuncman i Wiktor Noworolnik z 2 F pod opieką p. Agnieszki Sitko uczestniczyli w uroczystej sesji Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego. Przewodnim hasłem obrad było "Młodzi Wielkopolanie o patriotyzmie w XXI wieku".

Przed uroczystą sesją Ola i Wiktor pracowali w merytorycznych komisjach, wypracowując postulaty, które potem zostały zawarte w końcowej uchwale. Ola zasiadała w Komisji Upamiętniania Czynu Powstańczego pod opieką radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Ryszarda Czerwińskiego, natomiast Wiktor zasilił grono Komisji Gospodarki, której opiekunem był również radny SWW oraz były Prezydent Poznania, Ryszard Grobelny.

Postulaty oraz uchwałę jednomyślnie przyjęli wszyscy radni Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego. Prezydium Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego przekazało podjętą uchwałę na ręce Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Marka Woźniaka oraz przewodniczącej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Zofii Szalczyk, z której inicjatywy powstał Sejmik Młodzieży Województwa Wielkopolskiego. Wiktor Noworolnik, 2 F

f m