Copyright © 2019 Home - dGg3bmRlcmlubw

Honorowa Pani Profesor

Honorowy Obywatel Miasta Kalisza - tą godnością na Uroczystej Sesji Rady Miejskiej z okazji czerwcowego Święta Miasta Kalisza zostanie wyróżniona Pani Profesor Janina Piotrowska - pedagog, nauczycielka polonistka, harcmistrz i radna Miejskiej Rady Narodowej.

Urodzona w roku 1920 w Ostrołęce, z III Liceum zawodowo była związana od 1955 roku. Sylwetka Pani Profesor w tygodniku "Życie Kalisza" z 25 kwietnia, s. 29.

f m