Copyright © 2019 Home - dGg3bmRlcmlubw

Dzień Ziemi 2018

Coroczny DZIEŃ ZIEMI obchodziliśmy w środę, 25 kwietnia 2018r. w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie. Od początku III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu jest współorganizatorem tej imprezy z gołuchowskim OKL. Spotkanie jak zawsze było okazją do podsumowania prowadzonych projektów przyrodniczych i konkursów oraz wręczenia odznak i nagród dla osób popularyzujących wiedzę przyrodniczą i ekologiczną świadomość. Dla najaktywniejszych ekologicznie uczniów przygotowano atrakcyjne upominki: tablety, rower, wyjazd do europarlamentu w Brukseli. Było oczywiście sadzenie drzew, happening ekologiczny, prezentacje, wystawy tematyczne i wykład o bioróżnorodności parku w Gołuchowie przygotowany przez p. Alicję Antonowicz.

Na Dniu Ziemi wystawiało się też miniprzedsiębiorstwo III LO. Ze strony szkoły projekt ten koordynuje p. dr Grzegorz Wieczorek, który jest członkiem rady naukowej przy Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie.

 

f m