Copyright © 2019 Home - dGg3bmRlcmlubw

Good Deeds Day

Klasa 1 G zaprasza wszystkich uczniów oraz grono pedagogiczne na wspólne świętowanie Good Deeds Day (Dnia dobrych uczynków).

To coroczne święto, organizowane na świecie od jedenastu lat 19 maja. Ideą tego dnia jest niesienie dobra poprzez dobre uczynki. Dotychczas wzięło w nim udział 2 mln zaangażowanych wolontariuszy z ponad 93 krajów. Wizją tego wydarzenia jest czynienie społeczeństwa lepszym, bardziej otwartym na drugiego człowieka i i jego potrzeby. My również pamiętamy, aby Dzień Dobrych Uczynków w naszej szkole był dniem szczególnym. Wspólnie, całą klasą, chcemy pokazać, jak celebrować dobre uczynki na co dzień i jak drobnym, miłym gestem sprawić komuś radość. W ramach naszych szkolnych obchodów w ten piątek, podczas przerw międzylekcyjnych, każdy z Was będzie miał możliwość uczynienia dobrego uczynku. Wylosuj karteczkę, przeczytaj jej zawartość i do dzieła! Wystarczy podstawowa znajomość języka angielskiego i... dobre chęci. Zobacz, jak niewiele trzeba, aby wywołać szczery uśmiech na czyjejś twarzy :D :D :D

- Zapraszamy do wspólnej zabawy - klasa 1G z wychowawczynią, Agnieszką Maciejewską.

f m