Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Poloniści ^ 3 ;)

Katarzyna Klepanda i Karina Pawelec uczestniczyły 10 maja w XV Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim "Anioły mojej wyobraźni". Organizacją konkursu, będącego częścią Święta Teatru na Prowincji, zajął się Zespół Szkół w Nowym Folwarku. Dziewczyny z Kopca zmierzyły się w tej niełatwej dziedzinie z kilkudziesięcioma recytatorami z całej Polski.

Pierwsza z dziewcząt - Kasia - osiągnęła mistrzostwo, zajmując pierwsze miejsce w kategorii gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Nie można zapomnieć o tym, iż obie recytatorki są uczennicami klasy 1 F - i już w tak młodym wieku objawiły swój artystyczny kunszt.

Laury Kasi i Kariny to także pierwszy sukces pedagogiczny Pawła Ogórkiewicza, świeżo upieczonego Absolwenta III Liceum. To właśnie jego doświadczenie sceniczne i wrażliwe ucho artysty doprowadziły dziewczyny do recytatorskiej perfekcji. - Gratulujemy, a całej trójce życzymy dalszych sukcesów...

f m