Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Kalisz - miasto młodych

"Kalisz - miasto młodych". Do udziału w fotokonkursie, któremu patronuje prezydent Grzegorz Sapiński, zaprasza Młodzieżowa Rada Miasta Kalisza. Koordynatorem konkursu z ramienia młodych kaliskich rajców jest wiceprzewodniczący MRMK, Wiktor Noworolnik (uczeń III Liceum; przyp. SAI):

- Konkurs jest skierowany do uczniów kaliskich szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczelni wyższych. Rywalizację podzielono na dwie kategorie tematyczne - pierwsza to zdjęcie promujące Kalisz, druga to kaliskie zabytki w oczach młodych.
Należy wykonać fotografię i dostarczyć ją w dwóch formach: papierowej, zdjęcie w formacie A4 oraz elektronicznie, czyli na nośniku danych do 11 czerwca w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Kaliszu, przy ul. Kościuszki 1 A.

Pomysłodawcy chcą pokazać Kalisz otwarty na młodych; proponują poszerzenie wiedzy regionalnej, chcą promować miasto na tle innych, ale też ocalić od zapomnienia zabytki i ciekawe kaliskie zakątki, popularyzując wiedzę o najstarszym polskim Grodzie wśród najmłodszych.

Atutami zabawy są też rozwijanie pasji fotograficznej wśród młodzieży i promowanie osób uzdolnionych plastycznie.

Witold Torbiarczyk, radioCENTRUM

f m