Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Boże Ciało

Katolicy celebrują Najświętsze Ciało i Krew Pańską, święto zwane powszechnie Bożym Ciałem. To tzw. święto ruchome, przypadające w tym roku wyjątkowo wcześnie. Poza udziałem wiernych w uroczystych eucharystiach kluczowe są tego dnia wyjątkowo barwne procesje, którym towarzyszą śpiewy, dzwony i dzieci sypiące kwiaty. Przewodzący procesji kapłan, nakryty peleryną, niesie pod baldachimem monstrancję z Najświętszym Sakramentem - w procesjach są też wynoszone feretrony, czyli dwustronnie malowane obrazy z Chrystusem, Maryją czy wizerunkami świętych - patronów poszczególnych parafii.

O istocie święta mówi dla radiaCENTRUM ks. Maciej Borowczak z parafii Św. Rodziny na kaliskiej rogatce (katecheta III LO; przyp. SAI):

- To uroczystość, która pokazuje jak życie ludzi miesza się z Boską rzeczywistością... Boże Ciało to święto, podczas którego katolicy chcą się pochwalić tym, co dla nich najcenniejsze, czyli Przenajświętszym Sakramentem ukrytym w hostii. Dla wierzącego Jezus jest najbardziej obecny w tabernakulum - w Najświętszym Sakramencie pod postacią białego opłatka...
I to Chrystus właśnie powiedział: "A oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata".

Procesje zatrzymują się przy czterech ołtarzach przyozdobionych zielenią. Wierni czytają i rozważają fragmenty Pisma Świętego traktujące o obecności Jezusa pod postaciami chleba i wina.
I jak co roku ulicami Kalisza przechodzi ogólnomiejska procesja Bożego Ciała - od 10:30 z Katedry Kaliskiej, ul. Kanonicką, Zamkową, placem Św. Józefa, Kolegialną, Sukienniczą, alejami Wolności i ul. Śródmiejską na Główny Rynek. W południe uroczysta msza św.

Witold Torbiarczyk, radioCENTRUM

f m