Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Dwa "indeksy" na Przyrodniczy

Sylwester Sulanowski z 1 B1 i Krzysztof Wlazły z 2 B1 z "indeksami" na poznański Uniwersytet Przyrodniczy.

Obaj panowie w środę, 30 maja znakomicie zaprezentowali się wśród 10 zespołów z całej Polski na 2. edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Zostań Ekonomistą". Przedstawiony przez uczniów kaliskiego Kopca esej dotyczący szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz młodości, która podejmuje zawodową aktywność, spotkał się z uznaniem kapituły konkursowej. Ostatecznie młodzi kaliszanie zajęli 2. miejsce, osiągając tytuły laureatów.

A sukcesu naszej drużynie w imieniu organizatorów konkursu - Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - gratulował prof. Wawrzyniec Czubak, doceniając sposób podjęcia tematu, posługiwanie się prezentacją dla zilustrowania omawianego zakres oraz wykorzystanie rekwizytów, umiejętności prezentacji, merytorykę i opanowanie. - Dołączamy do podziękowań w tym również opiekunowi uczniów, p. Annie Bobińskiej.

f m