Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Sterowanie mózgiem

Innowacja i eksperyment pedagogiczny od 2015 roku, dwa lata później wydanie publikacji "Sterowanie uczącym się mózgiem", a w miniony piątek konferencja naukowo-metodyczna dla nauczycieli z regionu.

W kaliskim Koperniku podsumowano działania związane z neurodydaktyką; naukową pieczę sprawował Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i dr Kornelia Rybicka. To dla niej i fizyka, nauczyciela III Liceum, dra Stanisława Plebańskiego badania prowadzone na Uniwersytecie Stanforda w USA stały się pretekstem do naukowych dociekań.
Eksperymentem objęto w III LO uczniów klas pierwszych, przyglądając się ich motywacji - koordynatorzy projektu sformułowali problem poddany analizie - czy młodzi ludzie uczą się dla doraźnych sukcesów i korzyści czy w zdobywaniu wiedzy stawiają na trwałość?

Witold Torbiarczyk, radioCENTRUM

I - co pokazały wyniki - z motywacją do nauki w rozumieniu trwałości nie jest najlepiej...

A o korzyściach z bycia cierpliwym i konsekwentnym w procesie uczenia się mówi dla radiaCENTRUM biolog III LO, Katarzyna Rzepczak, która z Katarzyną Kozieł diagnozowała młodzież. - Mózg, który się uczy, to mózg zorientowany na rozwój, uważają koordynatorki projektu:

- Wiedza o uczącym się mózgu, różne dyskusje, dzielenie się wątpliwościami... sprzyjają rozwojowi kompetencji językowych, czytania i rozumienia treści przyczynowo-skutkowych. Z kolei spontaniczne i takie twórcze przetwarzanie informacji pozwalają na tworzenie lepszych połączeń neuronowych, które później efektywnie można wykorzystywać w nauce.
Podczas wspólnych działań przy projekcie młodzież nawiązuje dobre relacje; współpracuje ze sobą, tworząc przyjazną atmosferę.

Zalety takich działań w kaliskim Koperniku chwali Dorota Kinal, dyrektor departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu:

- Bardzo wysoko oceniam poziom tego przedsięwzięcia. Uważam, że mowa o mózgu jest rzeczą bardzo istotną i bardzo ważną, tym bardziej że szkoły mają bardzo ogromny wpływa na to, jak młodzi ludzie będą funkcjonować w przyszłości. Potrzeba wiedzieć, jak ćwiczyć mózg, jak mózg poznawać, jego funkcjonowanie i możliwości. Ta wiedza pozwola na to, by młodzi ludzie rozwijali się świadomie, rozumiejąc istotę zmian, jakie się w nich dokonują. Będą motywowani - zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie.
W związku z tym to przyczyni się na pewno do wzrostu ich wiedzy i umiejętności, a tym samym do lepszego funkcjonowania w dorosłym życiu.

W ubiegłym roku ukazała się publikacja z materiałami przygotowanymi przez nauczycieli III Liceum. - Książka 'Sterowanie uczącym się mózgiem' jest początkiem szerszej refleksji na temat wyzwań, przed którymi staje szkolna dydaktyka, uważa Anna Narewska, dyrektor III Liceum im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu.
Konferencja została zorganizowana przez kaliski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu (w jubileuszowym roku obchodów 100-lecia Szkoły Dwojga Imion). Witold Torbiarczyk, radioCENTRUM

fot. Cyntia Ścisła i Alicja Rosiak / III LO Kalisz

f m