Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

650 ml / 100 lat

Jak co roku pełnoletnią młodzież Kopernika i nauczycieli zapraszamy na jesienną akcję poboru krwi w ramach miejskiego programu Młoda Krew Ratuje Życie. Ta najbliższa, w III Liceum, wpisuje się też w 100-lecie obchodów Szkoły Dwojga Imion.

Dlaczego tę informację podajemy już teraz? Na co najmniej 2 miesiące przed planowanym pobraniem krwi nie możecie jej oddać w innym poborze (to tzw. donacja, czyli dawstwo krwi).

Chętni już teraz mogą się zgłaszać do p. Katarzyny Rzepczak, a tym najcenniejszym darem będzie się można podzielić w Kopcu już 18 września.

f m