Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Rada szkoleniowa

W środę, 20 czerwca gościliśmy w szkole p. Jolantę Kolan. O 13:30 rozpoczęło się szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej poświęcone ocenie pracy nauczyciela - co rada pedagogiczna powinna wiedzieć w tym zakresie. Nasz gość reprezentował warszawski Instytut Kształcenia EKO TUR, placówkę akredytowaną przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Dodajmy, że EKO TUR już dwukrotnie szkolił nauczycieli III LO; spotkania prowadził p. Piotr Ślusarczyk (nt. nowej podstawy programowej i o organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle prawa oświatowego).

f m