Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Pożegnanie Pani prof. Romany Golińskiej

Żegnamy Panią Profesor Romanę Golińską - wieloletniego nauczyciela geografii w III Liceum Ogólnokształcącym im. M.Kopernika w Kaliszu.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w sobotę, 23 czerwca 2018 r. o godz. 12:00 w kościele p.w. NMP Królowej Polski (parafia os. Majków).

Ostatnia droga Pani Profesor - cmenatarz przy ul. Żołnierskiej.

 wstazka

Cześć Jej Pamięci

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

 

f m