Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Matura na 100%

Z ogromną satysfakcją informujemy, że wszyscy tegoroczni absolwenci Kopernika przystępujący do matury zdali egzaminy.
Maturalne 100% Kopernika jest efektem wytężonej pracy uczniów, przygotowywanych przez znakomitych pedagogów IIILO.
Zgodnie z informacją opublikowaną na stronie OKE Poznań, w liceach w całym kraju egzaminu nie zdało ponad 14%, a w Wielkopolsce ponad 16% uczniów.

Z wynikami wszystkich szkół można się zapoznać tutaj.

f m