Copyright © 2018 Home - dGg3bmRlcmlubw

Zapisz się na Jubileuszowy Zjazd Absolwentów

Dyrekcja Szkoły

Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu

 mgr Anna Narewska

 

Zastępcy dyrektora
mgr Zbigniew Miśkiewicz
dr Grzegorz Wieczorek

f m