Copyright © 2019 Home - dGg3bmRlcmlubw

V Wielkopolska Liga Matematyczna

Adam Sobecki- uczeń klasy 2B1 został laureatem Nagrody III Stopnia w V Wielkopolskiej Lidze Matematycznej.

 

Wielkopolska Liga Matematyczna popularyzuje matematykę przeprowadzając każdego roku korespondencyjny konkurs matematyczny przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu Wielkopolski, a także organizując warsztaty matematyczne i wykłady popularnonaukowe omawiające w sposób poglądowy zagadnienia matematyki wyższej.

 

 Wielkopolska Liga Matematyczna powstała w 2010 roku i działa pod patronatem Polskiego Towarzystwa Matematycznego, a od czwartej edycji w 2013 roku, również Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

http://wlm.wmi.amu.edu.pl/

f m