Copyright © 2019 Home - dGg3bmRlcmlubw

Konkurs Matematyczny dla uczniów klas I i II Szkół Ponadgimnazjalnych oraz I, II i III Techników Subregionu Wielkopolska Południowa

15 kwietnia odbył się etap rejonowy Konkursu Matematycznego dla uczniów klas I i II Szkół Ponadgimnazjalnych oraz I, II i III Techników Subregionu Wielkopolska Południowa. Po etapie szkolnym do finału zostało zakwalifikowanych czworo uczniów naszej szkoły: Agata Koźlik i Adam Szatkowski z 2 B1, Kamil Melka z 1 G1 (poziom rozszerzony) i Joanna Białek z 2 D1 (poziom podstawowy).

 

Joanna Białek zajęła 1. miejsce na poziomie podstawowym, a Agata Koźlik 2. miejsce na poziomie rozszerzonym. Serdecznie gratulujemy obu nagrodzonym uczennicom.

 

Organizatorem konkursu jest Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu. Warto wspomnieć, że z subregionu Wielkopolska Południowa wzięło udział 31 uczestników na obu poziomach nauczania matematyki, a Kopernik jest jedyną szkołą z Kalisza, której uczniowie zajęli miejsca punktowane.

f m