Copyright © 2019 Home - dGg3bmRlcmlubw

Wielkopolska Liga Matematyczna

Informujemy, że ukazała się pierwsza seria zadań IX Wielkopolskiej Ligi Matematycznej.
Wielkopolska Liga Matematyczna popularyzuje matematykę przeprowadzając każdego roku korespondencyjny konkurs matematyczny przeznaczony dla uczniów szkół średnich z terenu Wielkopolski, a także organizując warsztaty matematyczne i wykłady popularnonaukowe omawiające w sposób poglądowy zagadnienia matematyki wyższej. Konkurs polega na samodzielnym rozwiązywaniu w domu zadań, podzielonych na trzy serie: A, B, C; w każdej serii uczestnicy mają do rozwiązania po pięć zadań.

Zachęcamy wszystkich do podjęcia wyzwania,
Zespół Nauczycieli Matematyki

f m