Copyright © 2019 Home - dGg3bmRlcmlubw

O Szolc-Rogozińskim w Koperniku

Za nami zamknięcie kaliskiego, 2017 Roku Stefana Szolc-Rogozińskiego - uroczystość z udziałem władz miasta i władz oświatowych, radnych miejskich, zaproszonych Gości - przedstawicieli miast partnerskich. Piątkowe (24 listopada) spotkanie w auli III Liceum było sesją popularnonaukową i miało charakter otwarty. Nad frontem - wejściem do szkoły powiewały państwowe flagi Kamerunu i Polski.

Gość specjalny wydarzenia - Jego Wysokość dr Ekoka Andrew Molindo, pastor Zjednoczonego Kościoła Metodystów w Kamerunie i władca ludu Mondoli - przybliżył sylwetkę podróżnika o kaliskich korzeniach, mówiąc o jego aktywności nie tylko w wymiarze odkrywczym, ale też o silnym wpływie na miejscową ludność.