Wczytuję...

Chór Kopernik

menu button open

III Liceum

Kopernik

menu button open

III Liceum

Kopernik

Historia

DZIAŁALNOŚĆ CHÓRU

Chór ”Kopernik” III Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu istnieje od 4 września 1997 roku (do 2003 roku pod nazwą Młodzieżowy Chór III Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu), kiedy to dyrygent i kierownik artystyczny zespołu – Henryka Iglewska-Mocek, przeprowadziła nabór wśród uczniów szkoły do nowo powstającego chóru. Już 13 października 1997 roku dał on swój pierwszy koncert podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej. Od tego czasu, nieustannie przez 16 lat, szerzy wśród młodzieży miłość do muzyki chóralnej, co przekłada się na liczne sukcesy odniesione przez zespół.

Pierwszy skład chóru; aula III LO w Kaliszu (1997)

Działalność chóru wspierana jest przez wiele osób, instytucji państwowych oraz sponsorów prywatnych, dzięki którym chór mógł rozwijać się w przyjaznej atmosferze. Na szczególne uznanie zasługuje dr Elżbieta Steczek-Czerniawska – była dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika, która od samego początku założenia zespołu wspierała jego działalność. Życzliwa zespołowi jest również Rada Rodziców III L.O. oraz Grono Pedagogiczne szkoły.

Nie sposób w tym miejscu pominąć ogromnego wsparcia Władz Miasta Kalisza, które finansowo pomagają zespołowi w każdym, znaczącym przedsięwzięciu artystycznym. Mecenat nad chórem III Liceum objął również polski koncern energetyczny ENERGA, dzięki któremu zespół mógł zakupić m.in. elektroniczne pianino cyfrowe. ENERGA organizowała również liczne koncerty bożonarodzeniowe z udziałem ”Kopernika”.

Wspomnieć wypada w końcu właścicieli Ośrodka Szkoleniowo–Wypoczynkowego Mikstat – Las w miejscowości Mikstat Pustkowie. To Państwo Marianna i Eugeniusz Molendowscy, których życzliwa opieka na corocznych warsztatach szkoleniowych pozwala przygotować kolejny sezon artystyczny w nowym roku koncertowym.

Państwo Molendowscy, Mikstat Las (2011)

Chór „Kopernik” współpracuje z wieloma kompozytorami współczesnej muzyki chóralnej, m.in. z Bernardem Stielerem, który skomponował i aranżował specjalnie dla chóru kilka popularnych utworów wykonywanych przez zespół.

Chór ma w swoim dorobku płytę studyjną z 2004 roku oraz bogaty zbiór nagrań audio i video, upamiętniające udaiały w konkursach i koncertach.

UDZIAŁ W PRZEGLĄDACH, KONKURSACH I FESTIWALACH

Działalność konkursową w cyklu Ogólnopolskich Konkursów Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży chór rozpoczął w roku 2000. W tym elitarnym cyklu konkursów, odbywającym się od 1980 roku, chór już pierwszym swoim uczestnictwem zdobył w etapie wojewódzkim XX Ogólnopolskiego Konkursu Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży w Poznaniu I nagrodę. Od roku 2000, aż do chwili obecnej, chór kontynuuje pasmo sukcesów, co roku uczestnicząc w kolejnych edycjach tego przedsięwzięcia.  W 2008, 2011 oraz 2012 roku wystąpił w finale konkursu w Bydgoszczy.

XXVIII Ogólnopolski Konkurs Chórów a Cappella Dzieci i Młodzieży; Ostrów Wlkp. (2008)

Natomiast w latach 2006-2012 oraz od 2014 roku zespół uczestniczy w ogólnopolskim programie rozwoju chórów szkolnych ”Śpiewająca Polska”, zdobywając w przeglądach ”Złote Pasma” i ”Złote Klucze” (część z nich z wyróżnieniem). W 2008 roku chór brał udział w II Ogólnopolskim Festiwalu Śpiewającej Polski „Wratislawa Cantans” w Filharmonii Narodowej w Warszawie. W 2014 roku wzięliśmy udział w festiwalu „A to Polska właśnie” – koncercie finałowym Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska” w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, którego gościem specjalnym był Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny. Chór ”Kopernik” bierze też udział w Wielkopolskich Spotkaniach Chóralnych ”Carmen Sacrum Festiwal” oraz od 1998 roku w „Święcie Pieśni Chórów Szkolnych”.

Przeczytaj artykuł Muzyczny ”Kopernik” w Filharmonii Narodowej »

KONCERTY OKOLICZNOŚCIOWE I CYKLICZNE

Chór ”Kopernik” – poza działalnością artystyczną w macierzystej szkole (Ważnym wydarzeniem dla chórzystów, dyrygenta, Grona Pedagogicznego szkoły oraz młodzieży licealnej są odbywające się od 1997 roku koncerty świąteczne w auli III LO.) – koncertuje również na rzecz wielu instytucji, zrzeszeń, organizacji oraz władz państwowych, samorządowych i kościelnych – na terenie całego województwa wielkopolskiego.

Chór uczestniczył w uroczystościach państwowych, między innymi z udziałem: Prezydenta Reczpospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego, Prezesa Rady Ministrów – Leszka Millera, Ministra Edukacji Narodowej i Sportu – Krystyny Łybackiej, Marszałka Sejmu – Aleksandra Małachowskiego, ks. abp Celestina Migliore – Nuncjusza Apostolskiego w Polsce oraz Ordynariusza Diecezji Kaliskiej – biskupa Stanisława Napierały, biskupa Edwarda Janiaka i biskupa pomocniczego Teofila Wilskiego. Występował przed ambasadorami Stanów Zjednoczonych i Izraela.

Leszek Miler, Odsłonięcie pomnika ofiar WTC (2002)

Wielokrotnie zespół brał udział w uroczystościach Dnia Sybiraka, Kombatantów, Rodzin Katyńskich, Inwalidów Wojennych, Ligi Obrony Kraju, Delegatów NSZZ ”Solidarność”, obchodach Konstytucji 3 Maja, Święcie Odzyskania Niepodległości oraz szeregu innych, związanych z życiem Miasta Kalisza. Nadto chór jest częstym gościem podczas inauguracji roku akademickiego czy uroczystości absolutoryjnych w kaliskich szkołach wyższych.

Zespół chóralny uczestniczył również w wielu projektach muzycznych z Filharmonią Kaliską oraz z kaliskimi zespołami chóralnymi i artystami. To właśnie śpiewający ”Kopernik” (jako gość specjalny) wziął udział w koncercie pt. ”Czy mnie jeszcze pamiętasz?”, na którym wykonane zostały utwory Czesława Niemena w nowych aranżacjach Marka Łakomego z towarzyszeniem Filharmonii Kaliskiej. Chór wraz z Filharmonią Kaliską wykonał wielką formę wokalno-instrumentalną – kantatę ”Widma” Stanisława Moniuszki. Wykonaniem dzieła dyrygował Tadeusz Wicherek.

„Widma” Stanisława Moniuszki; Kościół Garnizonowy (2005)

Tradycją bożonarodzeniową stały się coroczne koncerty kolęd, pastorałek i pieśni świątecznych wykonywanych przez chór w Kościele Garnizonowym (Kościół św. Wojciecha i św. Stanisława Biskupa) w Kaliszu. W 2002 roku koncert bożonarodzeniowy odbywał się z udziałem wielu chórów kaliskich i towarzyszącą im Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Kaliskiej. Od 2007 roku w widowiskach towarzyszy nam Chór Chłopięco-Męski Bazyliki Kaliskiej. Każdy z koncrtów ma inny motyw przewodni wymyślany rokrocznie przez dyrygentów obu chórów.

Kolejnym dużym projektem, w jakim miał przyjemność wziąć udział nasz chór był Koncert Muzyki Zygmunta Koniecznego, do udziału w którym zaprosił nas kierownik artystyczny, a zarazem dyrygent projektu – Mikołaj Blajda. Występ miał miejsce 12 maja 2013 roku w Teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, gdzie mogliśmy towarzyszyć Orkiestrze Sinfonietta Cracovia oraz solistom: Lidii Bogaczównej, Joannie Lewandowskiej, Dorocie Osińskiej, Joannie Słowińsiej, Beacie Wojciechowskiej, Leszkowi Hefi Wiśniowskiemu oraz Tadeuszowi Ziębie. Udało nam się również poznać samego kompozytora.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA I ZAGRANICZNE TRASY KONCERTOWE

Chór ”Kopernik” III LO koncertował również poza granicami kraju. Pierwsze koncerty za granicą chóru dał na niemieckiej wyspie Norderney w listopadzie 2005 roku. Koncerty te odbiły się szerokim echem w niemieckiej prasie. Drugim wielkim wydarzeniem dla chóru było tournee po północnych Włoszech (we wrześniu 2006 roku). Trzeci wyjazd, również do Włoch, chór odbył do Ceccano, gdzie spędził pięć cudowanich dni w towarzystwie chóru młodzieżowego lokalnej szkoły (wrzesień 2015). Zespoły chóralne z krajów, w których gościł chór, przybyły również do Kalisza z rewizytą, odpowiednio w 2006, 2007 i 2016 roku. Chór koncertował również dla delegacji z Anglii, Francji, Holandii, Izraela, Szwajcarii, Ukrainy i Słowacji.