X X
X X

1529 listów w obronie represjonowanych

    Przez cały tydzień pisaliście listy, dzisiaj po zsumowaniu wszystkich okazało się, że jest ich najwięcej od początku realizacji akcji w Koperniku, bo aż 1529!
    Podczas tegorocznej akcji wspólnie sprzeciwialiśmy się łamaniu praw człowieka oraz walczyliśmy z niesprawiedliwością.
   Wierzymy, że dzięki Waszemu udziałowi w tej akcji, los naszych tegorocznych bohaterek i bohaterów zmieni się na lepsze oraz, że przywódcy państw, do których pisaliśmy zmienią sposób postępowania wobec osób represjonowanych za poglądy.
    Dziękujemy wszystkim klasom za udział w akcji, a w szczególności klasie 3E, która napisała najwięcej listów.

Realizacją projektu w naszej szkole zajęła się klasa 3D, pod opieką merytoryczną prof. Lecha Moryksiewicza.