X X
X X

Ważne Terminy

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych1 IX 2021 r.
Ślubowanie klas I oraz Dni Dziedzictwa Kulturowego1 IX 2021 r.
Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dzień nauczyciela - Dzień Edukacji Narodowej14 X 2021 r.
Copernicus Science
Narodowe Święto Niepodległości11 XI 2021 r.
Wigilie klasowe23 XII 2021 r.
Zimowa przerwa świąteczna23 XII 2021 r. - 31 XII 2021 r.
Studniówka
Ferie Zimowe 17 I 2022 r. - 30 I 2022 r.
Dzień Patrona19 II 2022 r.
Propozycje ocen kl. III
Ostateczne oceny klas III
Rada Klasyfikacyjna klas III
Wiosenna przerwa świąteczna14 IV 2022 r. - 19 IV 2022 r.
Zakończenie zajęć w klasach maturalnych29 IV 2022 r.
Pożegnanie klas III29 IV 2022 r.
Święto Pracy1 V 2022 r.
Święto Narodowe Trzeciego Maja3 V 2022 r.
Egzaminy maturalne 4 V 2022r. - 20 V 2022 r.
Propozycje ocen końcoworocznych
Ostateczne wystawienie ocen klas I i II
Rada klasyfikacyjna
Dzień z wychowawcą
Zakończenie roku szkolnego24 VI 2022 r.
Ferie letnie25 VI 2022 r. - 31.VIII 2022 r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Uroczystość Wszystkich Świętych - 1 XI 2021 r.
Święto Niepodległości - 11 XI 2021 r.
Nowy Rok - 1 I 2022 r.
Święto Trzech Króli - 6 I 2022 r.
Wielkanoc - 17 IV 2022 r.
Poniedziałek Wielkanocny - 18 IV 2022 r.
Zielone Świątki - 5 VI 2022 r.
Boże Ciało - 16 VI 2022 r.