X X
X X

Ważne Terminy

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych1 IX 2022 r.
Ślubowanie klas I oraz Dni Dziedzictwa Kulturowego1 IX 2022 r.
Wybory do Samorządu Uczniowskiego

22 IX 2022 r.
Dzień Edukacji Narodowej14 X 2022 r.
Copernicus Science
Narodowe Święto Niepodległości11 XI 2022 r.
Wigilie klasowe22 XII 2022 r.
Zimowa przerwa świąteczna23 XII 2022 r. - 31 XII 2022 r.
Studniówka7 I 2023 r.
Ferie Zimowe 28 I 2023 r. - 12 II 2023 r.
Dzień Patrona20 II 2023 r.
Wiosenna przerwa świąteczna6 IV 2023 r. - 11 IV 2023 r.
Propozycje ocen kl. III14 IV 2023 r.
Rada Klasyfikacyjna klas III25 IV 2023 r.
Zakończenie zajęć w klasach maturalnych28 IV 2023 r.
Święto Pracy1 V 2023 r.
Święto Narodowe Trzeciego Maja3 V 2023 r.
Egzaminy maturalne 4 V 2023r. - 23 V 2023 r.
Propozycje ocen końcoworocznych7 VI 2023 r.
Rada klasyfikacyjna20 VI 2023 r.
Dzień Sportu21 VI 2023 r.
Dzień z wychowawcą22 VI 2023 r.
Zakończenie roku szkolnego23 VI 2023 r.
Ferie letnie24 VI 2023 r. - 31.VIII 2023 r.
Dni wolne od zajęć dydaktycznych

31 X 2022 r.
Uroczystość Wszystkich Świętych - 1 XI 2022 r.
Święto Niepodległości - 11 XI 2022 r.
Nowy Rok - 1 I 2023 r.
Święto Trzech Króli - 6 I 2023 r.
Wielkanoc - 9 IV 2023 r.
Poniedziałek Wielkanocny - 10 IV 2023 r.
2 V 2023 r.
4-9 V 2023 r. Matury
Zielone Świątki - 28 V 2023 r.
Boże Ciało - 8 VI 2023 r.
9 VI 2023 r.