X X
X X

Ważne Terminy

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych4 IX 2023 r.
Ślubowanie klas I oraz Dni Dziedzictwa Kulturowego4 IX 2023 r.
Wybory do Samorządu Uczniowskiego

28 IX 2023 r.
Dzień Edukacji Narodowej14 X 2023 r.
Narodowe Święto Niepodległości11 XI 2023 r.
Wigilie klasowe22 XII 2023 r.
Zimowa przerwa świąteczna23 XII 2023 r. - 31 XII 2023 r.
Studniówka27 I 2024 r.
Bal z Kopernikiem 10 II 2024 r.
Ferie Zimowe 12 II 2024 r. - 25 II 2024 r.
Dzień Patrona29 II 2024 r.
Wiosenna przerwa świąteczna28 III 2024 r. - 2 IV 2024 r.
Zagrożenia w kl. IV22 III 2024 r.
Ostateczne oceny w kl. IV15 IV 2024 r.
Rada Klasyfikacyjna klas IV23 IV 2024 r.
Zakończenie zajęć w klasach maturalnych26 IV 2024 r.
Święto Pracy1 V 2024 r.
Święto Narodowe Trzeciego Maja3 V 2024 r.
Egzaminy maturalne7 V 2024 r. - 25 V 2024 r.
Zagrożenia w kl. I-III15 V 2024 r.
Propozycje ocen końcoworocznych4 VI 2024 r.
Ostateczne oceny końcoworoczne11 VI 2024 r.
Rada klasyfikacyjna18 VI 2024 r.
Dzień Sportu19 VI 2024 r.
Zakończenie roku szkolnego21 VI 2024 r.
Ferie letnie22 VI 2024 r. - 31.VIII 2024 r.
Dni wolne:

29 II 2024 r.
29, 30 IV 2024 r.
2 V 2024 r.
6 V 2024 r.
7-9 i 13 V 2024 r. (dla klas I-III)
31 V 2024 r.