X X
X X

Rada Rodziców

Konto Rady Rodziców przy III Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu:

Santander o/Kalisz

Nr konta: 67 1090 1128 0000 0000 1201 5779

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

Przewodniczący:                                  Radosław Kołaciński
Zastępca Przewodniczącego:               Dariusz Żuberek
Skarbnik / sekretarz:                            Elżbieta Olkiewicz

Zebrania Rady Rodziców będą się odbywać cyklicznie w budynku szkoły, w wyznaczonych terminach.