X X
X X

Rada Rodziców

Konto Rady Rodziców przy III Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu:

BZ WBK o/Kalisz

Nr konta: 67 1090 1128 0000 0000 1201 5779

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019:

Przewodniczący:                        Jacek Wardęga
Zastępcy Przewodniczącego:  Ewelina Kolinka, Adam Rogacki
Skarbnik:                                     Katarzyna Krzewska-Krzątałą

Zebrania Rady Rodziców będą się odbywać cyklicznie, w ostatni czwartek miesiąca o 17.30 (sala 11).