X X
X X

Rada Rodziców

Konto Rady Rodziców przy III Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu:

BZ WBK o/Kalisz

Nr konta: 67 1090 1128 0000 0000 1201 5779

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020:

Przewodniczący:                                  Paweł Mielżyński
Zastępcy Przewodniczącego:            Krzysztof Król
Skarbnik:                                                 Halina Szalska

Zebrania Rady Rodziców będą się odbywać cyklicznie w budynku szkoły, w wyznaczonych terminach.