X X
X X

Symbole

Hymn szkoły

Wstrzymał słońce, ruszył ziemię,
Dzisiaj każdy o tym wie,
Polskie go wydało plemię,
Polska w nim płynęła krew.

W niepamięci przeszłość znika,
Wielkie czyny tracą blask,
Ale sławy Kopernika,
Nie potrafi zatrzeć czas.

Był człowiekiem godnym chwały,
Cały go podziwiał świat,
Więc patronem naszej szkoły,
Bądź przez wiele, wiele lat.

 

 
 

 

Pomnik Patrona Szkoły 

Mikołajowi Kopernikowi,
patronowi szkoły
w 500 rocznicę urodzin

8-9.X.1988,
III Zjazd Koleżeński
w 70 rocznicę powstania szkoły,
Wychowankowie

 

 

 

Sztandar Solidacji Mariańskiej

W 1905 roku doszło do strajku we wszystkich kaliskich szkołach przeciwko polityce rosyjskiego zaborcy. Uczniowie wraz z polskimi nauczycielami wylegli tłumnie na ulice skandując „Precz z carską, moskiewską szkołą! Niech żyje polska szkoła!”. Oczami Marii Szumskiej-Dabrowskiej, jednej z najbardziej znanych wychowanek naszej szkoły, wyglądało to tak:

„Wiem, że długo szliśmy podani naprzód, niby wprzęgnięci do olbrzymiego niewidzialnego rydwanu. Wiem, że tłum, który nas otaczał najpierw szeleścił i szumiał niby kra na wzbierającej rzece, a potem śpiewał:

Śmiało podnieśmy sztandar nasz w górę,
choć burza wrogich żywiołów wyje

Wiem, że sztandar nad nami łopotał, że dragoni stali w wylotach ulic, mimo których przepływaliśmy niby ukrop kipiący. I wiem, pamiętam, żeśmy się nic nie bali. Taki był w zaraniu młodych lat ten dzień, w którym powzięłam pierwszą wiadomość o tym, czym jest walka i wolność.”

Odznaczenie Szkolne Kopernik

 

 

Odznaczenie Szkolne III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika tzw. Kopernik to nagroda przyznawana uczniom począwszy od drugiej klasy, którzy osiągnęli średnią ocen na świadectwie 5.00 i wyżej. Przyznaje się Brązowego Kopernika, jeśli uczeń po raz pierwszy zostaje uhonorowany. Jeśli w kolejnych latach ponownie będzie honorowany, będą to kolejno: Srebrny i Złoty Kopernik.