X X
X X

Stypendia dla uczniów

Wykaz stypendiów o jakie mogą ubiegać się uczniowie szkoły:

Wersja pdf

1. Stypendium socjalne 2018/19 Miasta Kalisza

a) pouczenie na rok szkolny 2018/2019

b) sposoby dokumentowania źródła dochodów do stypendium 2018/2019

 

2. Jednorazowe stypendium naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kategorii „Uczeń”

a) regulamin stypendium

b) załącznik nr 1 – wzór wniosku o przyznanie stypendium naukowego

 

3. Stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego

a) regulamin stypendium

b) załącznik nr 1 – wniosek o stypendium

c) załącznik nr 4

d) załącznik nr 5

e) załącznik nr 6

f) załącznik nr 7

 

4. Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II

 

5.Klauzula informacyjna

 

6. Zasady weryfikacji dochodów

 

7. Wniosek 2017