X X
X X

Stypendia dla uczniów

Wykaz stypendiów o jakie mogą ubiegać się uczniowie szkoły


1. Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II

Warunki składania wniosku:

  • średnia ocen osiągnięta na koniec roku szkolnego: 5,00;
  • tegoroczni maturzyści: obowiązuje średnia roczna ocen a nie ze świadectwa końcowego!
  • próg dochodowy – rozumie się przez to dochód do 2000,00 zł netto na członka rodziny ucznia; Dochód z okresu 5 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
  • proszę o dokładne wypełnienie wszystkich punktów.
    Szczególnie ważne jest uzasadnienie wniosku gdzie należy wypisać precyzyjnie swoje osiągnięcia w nauce, także wcześniejsze (rodzaj zawodów, miejsce, udział, data). Obecnie należy je przedstawić w punktach! Proszę podać daty!!
  • wnioskodawcą w przypadku niepełnoletnich uczniów jest rodzic lub opiekun prawny;
  • uczeń pełnoletni sam jest wnioskodawcą;
  • razem z wnioskiem składamy upoważnienie do przelewu na konto;

Wszystkie zasady wypełniania wniosku i obliczania dochodu znajdują się w zamieszczonej na stronie szkoły prezentacji!!!

 Wniosek, wraz z upoważnieniem do przelewu na konto i dokumentami potwierdzającymi dochód  składamy do sekretariatu szkoły, do dnia 30 czerwca 2022 roku (czwartek). Wniosek drukujemy dwustronnie.

Wniosek i upoważnienie do przelewu na konto oraz PIT-2A będą dostępne w sekretariacie.

Dokumenty do pobrania w poniższych załącznikach:

2. Szkolne stypendium socjalne