X X
X X

Dyrekcja Szkoły

Dyrektor  III  Liceum  Ogólnokształcącego  im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu

Anna Narewska  mgr Anna Narewska
 
Zastępcy dyrektora
mgr Zbigniew Miśkiewicz
  dr Grzegorz Wieczorek