X X
X X

Kontakt

Adres Szkoły:

ul. Kościuszki 10
62-800 Kalisz

telefon: 
62 767 20 36

tel/fax 767 20 37

e-mail:
dyrekcja@kopernik.kalisz.pl

zspg1@um.kalisz.pl (do sekretariatu szkoły)
sekretariat@kopernik.kalisz.pl
kopernik@kopernik.kalisz.pl
ksiegowosc@kopernik.kalisz.pl