X X
X X

Kontakt

Adres Szkoły:

ul. Kościuszki 10
62-800 Kalisz

Telefon:

62 767 20 36
tel/fax 767 20 37

E-Mail:

sekretariat@kopernik.kalisz.pl

zspg1@um.kalisz.pl (do sekretariatu szkoły)
ksiegowosc@kopernik.kalisz.pl
dyrekcja@kopernik.kalisz.pl