X X
X X

Współpraca z uczelniami

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu – Wydział Politechniczny

http://www.akademia.kalisz.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

http://www.amu.edu.pl

Politechnika Wrocławska

http://pwr.edu.pl

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

http://www.uj.edu.pl

Politechnika Łódzka

http://chemia.p.lodz.pl

Politechnika Poznańska

http://fct.put.poznan.pl