X X
X X

Dzień Bezpiecznego Internetu

9 lutego 2021 r. w Koperniku już po raz czwarty odbył się Dzień Bezpiecznego Internetu, który został ustanowiony przez KE w celu propagowania działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zapoznawania rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa on-line oraz promowania pozytywnego wykorzystywania sieci.

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI:
Zachęcamy do korzystania z materiałów związanych z bezpieczeństwem w sieci i zjawiskiem cyberprzemocy. Materiały mogą być wykorzystywane na lekcjach wychowawczych i nie tylko. Zachęcamy również do użycia niektórych publikacji na spotkaniach z rodzicami.

Informacje będą na bieżąco dodawane i aktualizowane, więc prosimy zaglądać na poniższą podstronę projektu DBI.

Emoji – wyraź siebie
FOMO
Pomoc ofiarom cyberprzemocy
Prywatność
Radzenie sobie z cyberprzemocą
Fakt czy fake
Jak postępować w przypadku cyberprzemocy
Działania interwencyjne wobec sprawców i ofiar cyberprzemocy
Zabezpieczanie dowodów cyberprzemocy
Książka – Jak reagować na cyberprzemoc
Co czycha w sieci – Poradnik nie tylko dla rodziców
Procedura reagowania wobec ofiary cyberprzemocy
Procedura reagowania wobec sprawcy cyberprzemocy
Dbam o mój zasięg – materiały edukacyjne
Kursy dla nauczycieli i uczniów związane z bezpieczeństwem w sieci – Przystań w sieci
Forum przeciw depresji – kampania społeczna, materiały, szkolenia


– …

KONKURSY w roku szk. 2020/21
W tym roku szkoły działają w ograniczonym zakresie, ale udało nam się zorganizować dla uczniów aż trzy konkursy on-line.
Mamy zaszczyt i przyjemność poinformować, że w zorganizowanych w tym roku w naszej szkole konkursach z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu zwyciężyli:
* SZYMON DUBROWSKI KL. I F (Konkurs na najlepszą prezentację multimedialną pt. „Bezpieczny Internet w zdalnym nauczaniu” dla kl. I)
* WERONIKA ROSIŃSKA KL. II C i MARIA SEROKLIN KL. II E (Konkurs na najlepszy plakat pt. „Bezpieczna sieć komputerowa” dla kl. II)
* KAMIL JAKÓBCZAK KL. 1 D (Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w sieci dla kl. I)
* DAWID MARCINIAK KL. 2 E (Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w sieci dla kl. II)

Gratulujemy serdecznie zwycięzcom i dziękujemy za udział w konkursach wszystkim uczestnikom. Dyplomy i nagrody zostaną wręczone laureatom po powrocie do nauczania stacjonarnego.

D. Mieloch, M. Pietrzak i K. Janowska-Baran