X X
X X

Copernicus Science, czyli akademickie spotkania z nauką.

Jak co roku w naszej szkole odbyły się akademickie spotkania z nauką, czyli Copernicus Science. To świetna okazja by zasiąść w akademickich ławach i wysłuchać doskonałych wykładów przedstawicieli uczelni wyższych. W tym roku Copernicus Science miało jubileuszowy charakter, to dlatego wśród prowadzących wykłady i warsztaty pojawili się absolwenci naszej szkoły. Wykłady prowadzone były w czterech blokach tematycznych. Oto relacje z ich przebiegu.

Copernicus Science. Dzień matematyczno – fizyczny.

Wykłady z zakresu matematyk i i fizyki rozpoczęły się od wykładu dr. Adama Busiakiewicza z Uniwersytetu Łódzkiego na temat diody elektroluminescencyjnej, znanej szerzej jako LED. Dr. Busiakiewicz przybliżył nam sposób w jaki działa powszechnie używana we współczesnej technologii dioda elektroluminescencyjna. Swoja wyczerpującą wypowiedź zaczął od podstaw i przypomniał nam, czym tak naprawdę jest światło po czym przedstawił nam historię sztucznych źródeł światła, której jednym z najmłodszych rozdziałów jest opowieść o LED. Wyjaśnił nam jak ten wynalazek działa i dlaczego tak długo nie mieliśmy diody w niebieskim kolorze. Odpowiedział na pytanie na czym polegały nagrodzone Noblem działania trzech japońskich naukowców i co umożliwiło nam ich odkrycie.

Kolejny wykład wygłosiła pani dr hab. Małgorzata Bronikowska, prof. AWF w Poznaniu, która przedstawiła nam problem, dlaczego warto podejmować w naszym wieku aktywność fizyczną. Jej wykład dotyczył problemu otyłości w Polsce i tego, jak istotna jest aktywność fizyczna i zdrowy tryb życia w kwestii zwalczania owego problemu. Poznaliśmy ciekawe formy spędzania aktywnie czasu i utwierdziliśmy się w przekonaniu, że sport to zdrowie i radość.

Przedstawiciel Politechniki Wrocławskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Radosz przedstawił wykład o Szczególnej Teorii Względności Einsteina. Pobudził nas przy tym do intensywnego myślenia, bo choć temat był trudny to pozostawał równocześnie bardzo interesujący. Zrozumieliśmy pojęcie czasu własnego, mówiliśmy wiele o prędkości światła, wspominaliśmy nie tylko o Einsteinie, ale także Galileuszu, Newtonie czy Maxwellu. Po wykładzie rozpoczęła się dyskusja oraz możliwość zadawania pytań.

Ostatnim etapem naszej naukowej podróży był wykład o tym, co znajduje się pod ziemią – o magmie. Dr Magdalena Matusiak-Małek, z Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego zapoznała nas z istotą magmy, o tym jak powstaje i co powstaje z niej.

Jak co roku uczniowie klas matematyczno – fizycznych mogli wzbogacić swą wiedzę o wiele nieznanych do tej pory zagadnień. Wykłady były dla nas czasem niezwykle udanym i owocnym.

Matylda Wolff klasa 2B1

Copernicus Science. Dzień humanistyczny.

Klasy humanistyczne na tegorocznym Copernicus Science mogły zapoznać się z bardzo różnorodną tematyką zajęć. Dr K. Walczak wygłosił wykład „Jak powstawały nowoczesne narody? Przegląd najpopularniejszych teorii.” Stał się on doskonałą sposobnością do zapoznania się z zagadnieniami nie tylko z historii, ale i socjologii. Ciekawym lingwistycznym doświadczeniem było spotkanie z dr. J. Bielakiem z WPA UAM Poznań, który wygłosił wykład pt.: ,,Get a grip on your emotions: Regulating emotions for better language learning”. Mogliśmy nie tylko sprawdzić swe umiejętności językowe, gdyż wykład prowadzony był w języku angielskim, ale zaczerpnąć wiedzy z zakresu psychologii uczenia się. Natomiast ksiądz dr M. Krulakwprowadził nas w zagadnienia typowo humanistyczne. Prezentowany wykład: ,,Credo po ludzku, czyli w co właściwie wierzą chrześcijanie?” stał się sposobnością do refleksji oscylujących wokół historii chrześcijan oraz teologii. Różnorodność podejmowanych zagadnień stała się okazją do ukazania szerokiego spectrum zainteresowań nauk humanistycznych.
Natalia Fengier klasa 2F

Copernicus Science. Dzień przyrodniczy.

Nowotworom, roli fizyka w medycynie i powstawaniu leków poświęcone były wykłady w części przyrodniczej Szkolnych Spotkań z Nauką „Copernicus Science”. W wydarzeniu zorganizowanym 18 października przez III LO, wzięli udział uczniowie klas o profilu biologiczno-chemicznym oraz młodzież z Zespołu Szkół nr 9 w Kaliszu. Gospodarzem imprezy była Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu.

Dzień przyrodniczy otworzyła mgr Urszula Sobocka wykładem zatytułowanym „Leczenie szyte na miarę – czyli krótka bajka o roli fizyka w medycynie”. Prelegentka, choć mówiła o fizyce, skradła serca słuchaczy, w niekonwencjonalny sposób tłumacząc, na czym polega zjawisko jonizacji; w siedzących na widowni uczniów rzucała cukierkami, który miały zastępować elektrony.

Kolejny wykład „Zastosowanie światła w medycynie. Fotodynamiczna terapia nowotworów” przygotowała dr inż. Małgorzata Steblecka. Z kolei prof. nadzw. dr hab. n. med. Dariusz Kowalczyk przedstawił prezentację o tym, „Jak powstaje lek. Droga od badań podstawowych do łóżka chorego” czym także zainteresował uczniów.

Spotkanie zamknął dr inż. Witold Kozak wykładem o tytule „Estrogeny a hormonozależny rak piersi”. Była to co prawda wyższa chemia, ale na pewno bardzo ciekawa.

Nie możemy się doczekać kolejnej edycji „Copernicus Science” za rok. Mamy nadzieje, że tak, jak w tym roku, pojawią się tacy prelegenci, którzy zainteresują licealistów „Kopernika”.

Julia Pęcherz klasa 2D2

Copernicus Science. Konferencja Geograficzna.

17 października odbyła się w naszej szkole 13. edycja Konferencji Geograficznej. Za jej aspekt edukacyjny odpowiadali pracownicy Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nie był to jednak dzień, w którym jedynie zdobywaliśmy wiedzę. Wykłady, których wysłuchaliśmy, podniosły również naszą świadomość w zakresie problemów ekologicznych i uwrażliwiły nas na wyzwania, z którymi muszą obecnie zmagać się geografowie. Pozwoliło to nam, uczniom, zacząć postrzegać geografów nie tylko jako znawców otoczenia, ale i osoby zastanawiające się nad tym, jak pomóc wyniszczonej planecie. Wykłady „Wyzwania dla Europy i świata w dobie globalnego ocieplenia” oraz „Pustynnienie na obrzeżu Sahary”, poprowadzone przez prof. Mirosława Makohonienko i prof. Małgorzatę Mazurek, skupiały się na ukazaniu negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko. Pani mgr Alicja Najwer przybliżyła nam natomiast nowoczesne metody wykorzystywania informacji o otaczającym nas świecie z wykorzystaniem GIS-u. Poznaliśmy nawet wprowadzony w ciągu ostatnich lat nowy system adresowania, stosowany szczególnie w krajach, w których populacja gwałtownie wzrasta. Ostatnim punktem konferencji był wykład dr. Klaudiusza Święcickiego, zwracajacy naszą uwagę na walory turystyczne oraz ciekawą i niejednoznaczną historię południowej Europy, a zwłaszcza Rumunii.

Udział w konferencji był dla nas, uczniów, wartościowy pod wieloma względami. Poszerzył on naszą ogólną wiedzę o świecie, o środowiskowych problemach współczesności i pokazał działania, które można podjąć, aby następne pokolenia żyły na lepszej i czystszej planecie. Poziom przekazywanej wiedzy wykraczał znacznie poza ramy szkolne, a uczestnictwo w wykładach było niewątpliwie inwestycją w siebie i w naszą przyszłość.

 Michalina Gaj klasa 3G