X X
X X

Jubileusz 50-lecia nadania III LO – imienia Mikołaja Kopernika

13 października 2021 roku III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika obchodziło Jubileusz 50-lecia nadania szkole imienia słynnego astronoma. Szkoła ma w swoją tradycję zapisane dwa imiona patronów: Annę Jagiellonkę i właśnie Mikołaja Kopernika. Po wojnie szkoła utraciła imię Jagiellonki, dopiero w 1971 roku, za czasów, gdy dyrektorką szkoły była Eugenia Pastuszek – szkoła zyskała nowego patrona. To właśnie pani E. Pastuszek został zadedykowany ten zacny, okrągły jubileusz. W szkolnej auli odbył się koncert Chóru „Kopernik”. Nie tylko wspominano p. E. Pastuszek, ale także był to moment, w którym świętowano Dzień Komisji Edukacji Narodowej. W obecności wielu gości – między innymi Pana Krystiana Kinastowskiego – Prezydenta Miasta Kalisza, Pana Grzegorza Kulawinka – Wiceprezydenta Miasta Kalisza oraz wielu przedstawicieli władz lokalnych i wielu instytucji ważnych w naszym mieście – wspominano p. E. Pastuszek, ważne momenty w dziejach szkoły. W uroczystości wzięli udział: obecni nauczyciele, nauczyciele emerytowani oraz oczywiście – młodzież naszej szkoły. Ważnym elementem uroczystości było otwarcie nowej pracowni chemicznej, której patronką została właśnie dyrektor E. Pastuszek, nauczycielka chemii. Młodzież „Kopernika” tajniki chemicznych reakcji od tej pory poznawać będzie w profesjonalnie wyposażonym gabinecie. „Bo tak jak III LO łączy dwa imiona patronów – Anny Jagiellonki i Mikołaja Kopernika – tak zawsze łączyć będzie tradycję z postępem i gruntowną wiedzą” – jak podkreśliła Pani Anna Narewska, Dyrektorka kaliskiego „Kopernika”.