X X
X X

Karta Dobrego Ucznia!

Kartę może otrzymać uczeń posiadający ocenę z zachowania, bardzo dobrą i wzorową oraz średnią ocen: minimum 5,00 na koniec roku szkolnego 2022 /23 (dotyczy uczniów klas II, III i IV LO) lub średnią 5,20 (dotyczy uczniów klas I LO) na koniec roku szkolnego 2022 / 23.
Karty nie może otrzymać uczeń, który w danym semestrze otrzymuje Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II.

Uczeń wypełnia wniosek, który jest dostępny na stronie szkoły. Następnie przedstawia wychowawcy, w celu weryfikacji. Uczeń zobowiązany jest złożyć wypełniony  i zweryfikowany wniosek w sekretariacie  do 19 września 2023 (wtorek) do godz. 14:00.

Aby korzystać z karnetu uczeń zawsze powinien mieć ze sobą legitymację szkolną.

Wniosek do pobrania