X X
X X

Kolejny Maraton Pisania Listów w Koperniku

Amnesty International to ruch walczący o poszanowanie praw człowieka. Zapewnia ona ludziom ochronę podczas konfliktów zbrojnych oraz uwalnia ludzi od dyskryminacji i niesprawiedliwości społecznej. Organizacja ta została założona w 28 maja 1961 roku w Londynie przez Petera Benensona i Erica Bakera. Od tego czasu przewodzi ona akcjom na rzecz praw człowieka.

Największą z nich jest Maraton Pisania Listów. To ogólnoświatowa inicjatywa związana z ochroną praw człowieka. Idea maratonu narodziła się w 2001 roku w Polsce. Została zapoczątkowana przez warszawską grupę Amnesty International. Natychmiast wpisał się on na stałe do kalendarza tej organizacji i trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Odbywa się corocznie w okolicach Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Celem tej akcji jest napisanie i wysłanie jak największej ilości listów oraz innych apeli do władz państwowych odpowiednich krajów. Ma to na celu skierowanie większej uwagi tych państw na naruszenia praw człowieka. Każdego roku wybiera się 10 osób, do których piszemy listy. W 2022 są to osoby pochodzące z Rosji, Hong Kongu, Maroko, Iranu, Francji, Bangladeszu, Kamerunu, Zimbabwe, Paragwaju oraz Kuby. Liczba pisanych listów corocznie wzrasta. W 2001 roku w Polsce napisano ich 2326, natomiast w 2019 roku liczba ta wzrosła do aż 370669. Wiemy, że dzięki takiemu zaangażowaniu uwalniane są osoby, które zostały niesłusznie skazane za manifestacje swoich praw. Do tego grona należą m.in. Bernardo Caal Xol z Gwatemali, Nassima al-Sada z Arabii Saudyjskiej oraz Moses Akatugba z Nigerii. Bernardo został zwolniony z zakładu karnego, Nassima odzyskała wolność, z kolei Moses został ułaskawiony od kary śmierci. Wszystko dzięki poparciu ponad 800 tys. rzeszy ludzi dobrej woli.

W Naszej szkole Maraton Pisania Listów zostanie przeprowadzony między 5 a 9 grudnia przez klasę 2a. Ostatnim razem napisano aż 1529 listów, najwięcej od początku realizacji tej akcji w Koperniku. Czy w tym roku uda nam się pobić ten rekord? Dzięki Waszym staraniom życia kolejnych osób mogą zostać zmienione.