X X
X X

Kwalifikacja do Projektu CSW@2030

Z ogromną przyjemnością informujemy, że III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu, została zakwalifikowana do I edycji Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030”.

Szkoła w roku szkolnym 2024/2025 będzie realizowała zajęcia pozalekcyjne Wielkopolska Akademia Odkrywców Dziedzictwa Kulturowego  dla poziomu kształcenia ponadpodstawowego.

„Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2030” to projekt Samorządu Województwa Wielkopolskiego realizowany przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w partnerstwie z Ogólnopolskim Operatorem Oświaty w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027. W Projekcie zaplanowano różnorodne formy wsparcia, takie jak organizację i realizację szkoleń, udostępnienie materiałów dydaktycznych, poradnictwo prawne i psychologiczne.

Korzyści udziału w projekcie to przede wszystkim podniesienie kompetencji kluczowych i cyfrowych, a także możliwość korzystania z oprogramowania, kursów, doposażenie szkoły w sprzęt TIK (rodzaj dostarczonego sprzętu zależny jest od wybranych zajęć pozalekcyjnych).

Donata Mieloch