X X
X X

„O przyrodzie z perspektywy historii” – konferencja naukowa w Gołuchowie

W dniu 18 października 2019 r. klasa 2d3 z wychowawcą p. prof. Moniką Mikołajczak-Cholajda i p. prof. Sławomirem Przygodzkim uczestniczyła, w ramach przygotowań do Copernicus Science w V Konferencji naukowej „Historia i las” zorganizowanej przez Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie.  Uczniowie wraz z opiekunami uczestniczyli w sesji IV „Gospodarcze znaczenie lasów”. Sesję otworzyło wystąpienie dra hab. prof. UAM Romana Macyra pod intrygującym tytułem Spojrzenie na przeszłość w przemijaniu w życiu: drzewo – drewno – interes.  Następnie dr hab. Robert Liped omówił problemy gospodarki łowieckiej w Galicji w II poł. XIX i na początku XX wieku. Michał H. Nowak scharakteryzował źródła do dziejów lasów prywatnych i państwowych na przykładzie Nadleśnictwa Wodzisław w siedzibą w Sielcu. Ostatnie wystąpienie, dra hab. Zbigniewa I. Tucholskiego prof. PAN poświęcone było dziejom osady leśnej „Kaczew” w obecnym Nadleśnictwie Skierniewice, będącej dawnym dworem myśliwskim Radziwiłów. Najwięcej emocji wśród zebranych naukowców wzbudziło wystąpienie prof. Romana Macyra, który w oparciu o analizę dostępnych danych statystycznych wskazał na nieefektywną gospodarkę lasami państwowymi postulował prywatyzację Lasów Państwowych. Zainteresowanie wzbudziło naukowo emocjonalne wystąpienie prof. Z. Tucholskiego, wybitnego znawcy historycznej architektury leśnej na ziemiach polskich.

Po zakończeniu sesji grupa wraz z opiekunami udała się do Sali wystawowej Muzeum Leśnictwa, gdzie uczniowie wzięli udział w zajęciach warsztatowych – Gatunki leśne – Z polskiej Czerwonej Księgi. Spotkanie poświęcone zostało zwierzętom, roślinom i grzybom leśnym zaliczanym do siedmiu kategorii zagrożenia: gatunki wymarłe, zanikłe, skrajnie zagrożone, silnie zagrożone, narażone na wyginięcie, bliskie zagrożenia i mniej zagrożone. Należy podkreślić, iż w najbliższym czasie sala, w której realizowano zajęci a zostanie wyposażona w nowoczesne środki audiowizualne i multimedialne.

Udział w sesji naukowej zakończył krótki spacer alejkami gołuchowskiego parku z widokiem na piękny zamek. I jeżeli wierzyć Panom z klasy 2d3 w oknach zamku zauważyli przemykającą postać znanej z urody byłej właścicieli zamku Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej.

Zobacz zdjęcia