X X
X X

Odeszła dr Kornelia Rybicka

Z przykrością przyjęliśmy wiadomość o śmierci pani dr Kornelii Rybickiej, która sprawowała opiekę merytoryczną ze strony UAM nad eksperymentem pedagogicznym przeprowadzonym w naszej szkole („Sukces szkolnej edukacji przy nastawieniu uczniów na rozwój według założeń Carol Dweck”).
Była również współautorką publikacji związanej z eksperymentem: „Sterowanie uczącym się mózgiem”.
Doktor nauk humanistycznych, edukator, autorka nowatorskich prac dotyczących spotkań literatury
z naukami matematyczno– przyrodniczymi. Człowiek wielkiej wrażliwości, osoba otwarta, życzliwa
i twórcza.

Z wielkim żalem i smutkiem

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne III LO w Kaliszu