X X
X X

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej

Do etapu okręgowego Olimpiady Lingwistyki Matematycznej zakwalifikowały się następujące osoby:

Wiktor Bryłowski 2B opiekun p. Zbigniew Miśkiewicz
Natasza Jarecka 4A opiekun p. Katarzyna Poziemska
Hanna Kłysz 4A opiekun p. Katarzyna Poziemska
Alicja Leń 3E opiekun p. Beata Górecka
Tobiasz Marciniak 1D opiekun p. Beata Górecka.

Zawody II etapu odbędą się 14 stycznia 2023 r. w Instytucie Matematycznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

Olimpiada Lingwistyki Matematycznej nie jest konkursem przedmiotowym, dlatego nie zwalnia z żadnych egzaminów maturalnych. Jest dotowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej olimpiadą interdyscyplinarną i może zwalniać z postępowania rekrutacyjnego na wyższe uczelnie, jest to jednak niezależna decyzja senatów tych uczelni.
Np.:

• na Uniwersytecie Wrocławskim finaliści mają wolny wstęp na kierunki matematyka i informatyka, a laureaci – również na indywidualne studia informatyczno-matematyczne;

• na Uniwersytecie Jagiellońskim laureaci OLM otrzymują maksymalny wynik kwalifikacyjny na wszystkie kierunki, gdzie brana jest pod uwagę matematyka, a finaliści otrzymują maksymalny wynik przedmiotowy z matematyki.

• tytuł finalisty OLM daje także maksymalną punktację w rekrutacji na niektóre kierunki studiów na Uniwersytecie Warszawskim.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!