X X
X X

Podsumowanie Projektu z Robotyki i wycieczka do CNK, warsztaty dla pierwszoklasistów

Dnia 13.05.2022 r. odbyło się Podsumowanie Projektu z Robotyki pt. „Uczniowskie Laboratoria Informatyczne”.

Projekt Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów z 600 wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym. Nasza szkoła wybrała podprojekt Uczniowskie Laboratoria Informatyczne. Warsztaty informatyczne dla uczniów były realizowane od listopada 2021 do maja 2022r. Były to 64 godziny zajęć lekcyjnych.

Dzięki realizacji tego dużego przedsięwzięcia szkoła otrzymała 25 tabletów do dyspozycji dla uczniów, laptopa do realizacji projektu dla opiekuna, dwa zestawy klocków Lego Education SPIKE, drukarkę 3D i filamenty oraz zestawy gier edukacyjnych: Dixit, Story Cubes oraz magiczne kostki MergeCube.

Nazwa Naszej grupy to „Misja KOPERNIK”. Naszą misją było stworzenie świata Harry’ego Potter’a przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi technologicznych. U nas świat Harry’ego z magii przeistoczył się w rzeczywistość cyfrową. Przy wykorzystaniu technologii informacyjnej, mając do dyspozycji zestawy Lego Education SPIKE i drukarkę 3D oraz tablety i kostki MergeCubestworzyliśmy świat Hogwartu w naszej szkole. Zobaczycie niezwykłe przygody robotów w świecie Harry’ego Potter’a. Porównamy szkołę Hogwartu z Kopernikiem i przedstawimy efekty naszej pracy w postaci filmu. Wszystkie elementy były nagrane i zmontowane samodzielnie przez naszą grupę.

Realizacja tego projektu  w Naszej szkole to niesamowita okazja dla licealistów, którzy chcieli się zaangażować w projekt informatyczny i wkroczyć w świat nowoczesnych technologii. Mieliśmy możliwość uczestniczyć w ciekawych warsztatach informatycznych.

W ramach warsztatów rozwijaliśmy pasje programowania i robotyki, korzystaliśmy z zestawów Lego Education SPIKE, budowaliśmy i programowaliśmy roboty w aplikacji na tabletach z wykorzystaniem dostępnych czujników. Uczyliśmy się również obróbki zdjęć i filmów. Zbudowaliśmy drukarkę 3D i nauczyliśmy się wykorzystywać ją w praktyce rozwiązując przy tym różne problemy. Na drukarce 3D drukowaliśmy pomocne narzędzia do realizacji projektu. Tworzyliśmy ciekawe infografiki i mapy myśli w Canvie. Korzystaliśmy z gier integracyjnych – Dixit, kostek Story Cubes oraz nowoczesnych kostek Merge Cube do rzeczywistości rozszerzonej AR oraz VR. Utworzyliśmy również naszego projektowego Instagrama do umieszczania postów oraz promocji szkoły.

Wykorzystaliśmy w praktyce zdobytą wiedzę do realizacji naszych pasji. Sztuczna inteligencja, wirtualna i rozszerzona rzeczywistość są wyciągnięcie ręki, a teraz świat cyberprzestrzeni z pewnością jest nam bliższy.

Link do filmu pt. „Magia w Koperniku”

Po projekcji filmu odbyły się również Warsztaty z Robotyki dla pierwszoklasistów. Uczniowie chętnie dzielili się zdobytą wiedzą i zarażali pasją do robotyki.

Dziękujemy gościom: Pani Dyrektor Annie Narewskiej, Panu Wicedyrektorowi Grzegorzowi Wieczorkowi, pani profesor iej Marzenie Łodzińskiej i pani profesor Magdalenie Wiśniewskiej oraz grupie 1 z klasy 1E, która uczestniczyła w Warsztatach z Robotyki.

W ramach Warsztatów z Robotyki udało mi się zorganizować dla uczestników wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik. Odbyła się ona 19.05.2022 r. Dzięki projektowi uczniowie mieli zapewnione bezpłatne wejście do CNK i zwiedzanie, Laboratorium Robotyczne oraz wejście do Planetarium z projekcją filmu „Klimat – goracy temat”. Z pewnością był to mile i pożytecznie spędzony czas.

Nasz projekt bierze udział w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszy projekt w Uczniowskich Laboratoriach Informatycznych Cyfrowej Szkoły Wielkopolskiej.

https://www.csw2020.com.pl/misja-kopernik/

Skład grupy z Robotyki:

1B – Wiktor Bryłowski. Amelia Ratajek, Maciej Stasiak
3B – Wiktor Bogacki, Gracjan Jankowski, Zofia Jędruszek, Krzysztof Kamiński, Barosz Miziała, Michał Młynarczyk, Jakub Zębski
3C – Julia Mieloch, Amelia Wojtczak
3D – Oskar Różański
3F – Julia Bochat

Chciałabym ogromnie podziękować całej grupie warsztatowej z Robotyki, która zaangażowała się w tak duże przedsięwzięcie i intensywnie pracowała przez te siedem miesięcy.

Opiekun projektu: Donata Mieloch