X X
X X

Kopernik w Sejmie i Senacie RP

26 października 2022 grupa uczniów III Liceum Ogólnokształcącego wraz z Panią Dyrektor Anną Narewską udała się do Warszawy na specjalne zaproszenie senatora Janusza Pęcherza. Towarzyszyły im również grupy uczniów z kaliskich placówek: II Liceum Ogólnokształcącego, IV Liceum Ogólnokształcącego oraz Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Konopnickiej wraz z opiekunami.
Uczniowie uczestniczyli w uroczystym otwarciu wystawy „Mariaże Marii”, poświęconej życiu i twórczości Marii Konopnickiej. Jej inspirująca postać i dokonania literackie sprawiły, że to ona decyzją Sejmu RP została patronką roku 2022.
Otwarciu wystawy towarzyszyło zwiedzanie budynków Sejmu i Senatu. Była to dla uczniów doskonała okazja poznania kilkunastu senatorów, posłów oraz dziennikarzy i możliwość uczestniczenia w obradach obu izb parlamentarnych. To również idealna lekcja dotycząca działania polskiego parlamentu.