X X
X X

Zawieszenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

Zgodnie z decyzjami podjętymi przez Rząd informujemy, że od czwartku 12.03.2020 r. do wtorku 24.03.2020 r. zostają zawieszone wszystkie zajęcia dydaktyczno- wychowawcze w szkole.

W tych dniach nauczyciele będą pełnić dyżury w sprawach dydaktycznych i wychowawczych w godz. 09:00 – 13:00 poprzez dziennik elektroniczny Librus oraz kontakt mailowy.