X X
X X

26 Europejskie Dni Dziedzictwa w Koperniku

Trudno sobie wyobrazić teraźniejszość bez przeszłości, historii. Nie można mówić o kaliskim „Koperniku” bez „Jagiellonek”. Szkoła Dwojga Imion to właściwy wymiar znanej wszystkim mieszkańcom naszego miasta, szkoły. Mając tego świadomość, ceniąc tradycję, w dniu 17 września w naszej szkole odbyło się podsumowanie projektu „Państwowe Żeńskie Gimnazjum im. Anny Jagiellonki  na tle kaliskiej oświaty u progu niepodległości”, który realizowano w naszej szkole w ramach 26 Europejskich Dni Dziedzictwa w Kaliszu. W tym roku hasłem przewodnim EDD było – Niepodległa dla wszystkich”.

Pierwszym zaplanowanym na ten dzień działaniem była organizacja gry miejskiej, której adresatami byli uczniowie klas 7- 8 szkół podstawowych, klas trzecich szkół gimnazjalnych oraz uczniowie kaliskich szkół licealnych i technicznych. Celem gry było przybliżenie jej uczestnikom, wiedzy dotyczącej dziejów liceów i techników kaliskich, w szczególności najważniejszych wydarzeń i postaci z nimi związanych.