X X
X X

Absolwenci szkoły 1964

  Klasa XIa

 1. Bąkowska Urszula
 2. Bińczyk Barbara
 3. Buszewska Stanisława
 4. Chaś Alicja
 5. Ciesielska Hanna
 6. Grudzińska Maria
 7. Guglas Maria
 8. Jerzyk Maria
 9. Kibler Aleksandra
 10. Kluszczyńska Iwona
 11. Kowalewicz Halina
 12. Kukuła Maria
 13. Mazurowska Stefania
 14. Pietrzykowska Teresa
 15. Rokicka Irena
 16. Rosikiewicz Elżbieta
 17. Spławska Ludosława
 18. Stawicka Teresa
 19. Stępniewska Maria
 20. Szulc Krystyna
 21. Tomczak Alicja
 22. Wdowczyk Barbara
 23. Wiewiórkowska Jadwiga
 24. Woldańska Joanna
 25. Wolna Krystyna
 26. Wytych Elżbieta
 27. Zagórska Elżbieta
 28. Zawadzka Krystyna
 29. Zientara Mirosława
 30. Żyźniewska Elżbieta
  Klasa XIb

 1. Bieszczad Ewa
 2. Chojnacka Barbara
 3. Dominiak Krystyna
 4. Fajkow Halina
 5. Graczykowska Maria
 6. Kalina Ewa
 7. Kantek Irena
 8. Kołtuńska Liliana
 9. Kopacz Wanda
 10. Kostańska Barbara
 11. Kott Wiesława
 12. Krzyżaniak Teresa
 13. Kujawa Juliana
 14. Lisiak Krystyna
 15. Majdacka Grażyna
 16. Marciniak Wiesława
 17. Mazurek Grażyna
 18. Michalska Janina
 19. Piotrowska Janina
 20. Pławińska Henryka
 21. Różalska Teresa
 22. Sobczak Janina
 23. Szmydt Gwendolina
 24. Wierzbicka Mirosława
 25. Wtorek Władysława
 26. Ziober Lidia
  Klasa XIc

 1. Adamczyk. Urszula
 2. Balcerzyk Henryka
 3. Balcerzyk Halina
 4. Blachowska Jadwiga
 5. Ciesielska Czesława
 6. Drabik Anna
 7. Drzewiecka Barbara
 8. Dyczkowska Krystyna
 9. Foremska Aleksandra
 10. Garncarek Halina
 11. Janczewska Danuta
 12. Janicka Anna
 13. Jaśniewicz Anna
 14. Kaleta Irena
 15. Kaleta Grażyna
 16. Korbolewska Mirosława
 17. Kaźmierczak Irena
 18. Kuberacka Elżbieta
 19. Lisiak Aleksandra
 20. Łakomiak Bożena
 21. Łosiak Danuta
 22. Łuczak Halina
 23. Magdańska Krystyna
 24. Nogaj Bożena
 25. Olczak Sabina
 26. Olejniczak Kazimiera
 27. Olek Urszula
 28. Paterkiewicz Helena
 29. Piątkowska Halina
 30. Piotrowska Maria
 31. Skórkowska Anna
 32. Stanisławska Marianna
 33. Szczepaniak Halina
 34. Szczuko Irena
 35. Szmajdzińska Maria
 36. Switała Grażyna
 37. Wilczyńska Teresa
 38. Wosiek Bronisława
  Klasa XId

 1. Bartczak Jadwiga
 2. Brodzińska Barbara
 3. Czech Krystyna
 4. Fajfer Krystyna
 5. Grenda Krystyna
 6. Grodzka Barbara
 7. Grysłowska Janina
 8. Gugulska Krystyna
 9. Juszczak Józefa
 10. Kapitaniak Alicja
 11. Karasińska Ewa
 12. Klimczak Anna
 13. Krystek Ewa
 14. Kusz Danuta
 15. Łongiewska Anna
 16. Nowacka Alicja
 17. Nowacka Barbara
 18. Nowacka Elźbieta
 19. Pilarska Katarzyna
 20. Skiba Maria .
 21. Stanisławska Jadwiga
 22. Stawska Eleonora
 23. Stolarek Zofia
 24. Subocka Izabela
 25. Szymańska Małgorzata
 26. Śmiałek Irena
 27. Świrdziuk Ruta
 28. Tatar Maria
 29. Weintritt Kamila
 30. Ziółkowska Katarzyna