X X
X X

Bartosz Idźkowski LAUREATEM!

Olimpiada Teologii Katolickiej jest organizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie pod patronatem Ministerstwa Kultury i Nauki oraz we współpracy z Komisją Wychowania Katolickiego KEP. Jest jedną z największych olimpiad przedmiotowych w kraju. W tym roku w zmaganiach na szczeblu szkolnym i diecezjalnym uczestniczyło 8 tys.osób z ponad 700 szkół z całej Polski. Finał olimpiady każdego roku odbywa się w innej diecezji.

W tym roku za przygotowanie testów i przeprowadzenie III etapu, ogólnopolskiego, odpowiadała diecezja radomska. W zmaganiach finałowych w Radomiu wzìęło udział 120 szkół ponadpodstawowych, w tym nasz Uczeń Bartosz Idźkowski z kl.1 A. Bartosz zdobył 8 miejsce i tytul laureata 34 edycji Olimpiady Teologii Katolickiej. Temat tegorocznej olimpiady „Zasady społeczne w nauczaniu Kościoła”

Gratulujemy!!!